Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Dane, które zbierane są w trakcie działalności sklepu, przetwarzane są przez Firmę Chaton z siedzibą przy ul.Zwycięstwa 40/3 w Koszalinie.

Dane te są poufne i przeznaczone wyłącznie na potrzeby obsługi klienta i realizowania zamówienia. Nie będą one w żaden sposób udostępniane innym osobom lub podmiotom. W każdym momencie Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikacji lub do zażądania ich usunięcia.
Informujemy także, że dane te nie są wykorzystywane do przekazywania informacji reklamowych, o ile klient podczas rejestracji lub później poprzez zmianę ustawień swojego konta nie wyraził chęci do ich otrzymywania.
Politykę prywatności danych osobowych reguluje ustawa „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).